Månadsarkiv juni 2012

Mognadstest är fel väg att gå

Riksdagens utbildningsutskotts nye ordförande Tomas Tobé (m) gick i lördags ut i SVD och föreslog mognadstest för sexåringar. Som Tobé nämner i artikeln är skollagen tydlig när det gäller stödinsatser till alla elever: ”Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt”. Jag håller med Tomas om vikten av… Läs mera »

Om det ska söka nya lärare måste lärare få vara lärare

Hösten 2011 sökte nästan tre gånger så många till Big Brother än till KTH i Stockholm. Som jag varit inne på tidigare är även antalet sökande till lärarutbildningen förödande få. Vid beror då detta på? Lön är en absolut avgörande faktor, men det är faktiskt inte den ända. När jag bytte till lärarutbildningen var det… Läs mera »

Med en åsnans envishet säger vi – nej!

Klockan 12:00 erhöll Metta Fjelkner budet från Sveriges Kommuner och Landsting. Detta föredrogs för Lärarnas Riksförbunds högtsa beslutande organ mellan kongresser nämligen vårt förbundsråd. Vi studentrepresentanter från LR Stud satt som på nålar och väntade på resultatet av vår skrivning i yrkandet: Med anledning av reformerna måste de centrala parterna bland annat komma överens om… Läs mera »

Att samverka

Med tanke på att det finns en önskan från SKL att bli klar med lärarnas avtal innan midsommar så är förhandlingarna i full gång. Lärarna förhandlar gemensamt i Lärarnas Samverkansråd som utgörs av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Jag blir mycket förvirrad av Eva-Lis Siréns uttalande i Ekot denna morgon, har betydelsen av samverkan förändrats på… Läs mera »

En berättelse från verkligheten

”Någonting är så fel! Alla vet att det som gör skillnaden är engagerade lärare. Skillnaden mellan att klara av att vara engagerad eller inte under de knappa förhållanden som är i skolan idag handlar om att ha möjligheten av att kunna tro på en bättre morgondag. Man kan jobba hårt för att skapa en bättre… Läs mera »