Månadsarkiv maj 2012

SKL måste ändra sig om lärarlönerna

Årets avtalsförhandlingar fortsätter och lärarna är nu sist ut och de enda som inte tecknat något nytt avtal med arbetsgivarna SKL. Idag samlas Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets högsta beslutande församlingar. Då ska Förbundsrådet, resp Representantskapet diskutera hur man ska gå vidare i avtalsrörelsen genom Lärarnas Samverkansråd, den part som utgörs av Lärarnas Riksförbund (Saco) och Lärarförbundet (TCO) gemensamt i… Läs mera »

Våld i skolan får aldrig accepteras

Det är mycket tal om våld i skolan nu och jag tänker då främst på Uppdrag Gransknings program om kamratuppfostran vid riksinternatet Lundsberg och domen från tingsrätten i Gällivare som det rapporterades om igår. Olika perspektiv som dock leder mig till samma slutsats. Vi måste med krafttag få till en nolltolerans för våld i skolan…. Läs mera »

Miljöpartiet vill fokusera på framtidens lärare

Det är mycket glädjande att läsa om Miljöpartiets fokusering på skolan och deras strävan att bli största parti bland lärare och lärarstudenter. I budgetmotionen verkar det också vara ett genuint intresse och inte bara tomma ord. Miljöpartiet väljer att satsa pengar på karriär- kompetens- och löneutveckling för lärare något som Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening länge kämpat… Läs mera »

En gyllene ko i skoldebatten?

Bo Malmberg, professor, Eva Andersson, docent och John Östh, universitetslektor skriver på DN debatt idag att de privilegierade grupperna utnyttjar skolvalet för att undvika kontakt med de underprivilegierade. Deras undersökning slår också hål på myten att det är boendesegregationen som är orsaken till dagens skolsegregation. Det fria skolvalet som reform klubbades igenom 1992 med motiveringen… Läs mera »

Lärarcoach ett sätt för rektorer att slippa undan

Stockholm Stads gymnasieskolor har genomgått en stor omorganisation, de biträdande rektorerna blivit rektorer. Detta har föregåtts av ett pilotprojekt som utvärderats av Olof Johansson (professor i statsvetenskap). I sin rapport skriver Olof: ”Pilotprojektet inom gymnasieskolan i Stockholm stad är ett mycket lovvärt försök att genom en omorganisation förbättra rektorers möjligheter till ledning av den pedagogiska… Läs mera »

Supporting New Teachers in Europe

Med anledning av legitimationsreformen kommer en nyexaminerad lärare genomgå en introduktionsperiod det första året i yrket. En stor möjlighet att göra övergången mellan högskola och yrkesliv givande, om vi faktiskt tar ansvar för perioden. LR Stud valde på sitt årsmöte den 9-11 mars att återigen ha introduktionsperioden som fokusfråga. Det blir uppenbart för mig hur… Läs mera »

Kongressen är över

Nu är kongressen över. Helt otroligt inspirerande fyra dager med givande debatter, utskottsarbete och trevliga sociala sammankomster. Vi studenter åkte dit med tre tydliga mål. Få förbundet bakom garanterade introduktionsplatser, lyfta vårt studentperspektiv och skärpa skrivningarna om skolresurser som går till vinster i företag. Kongressen får ses som en stor seger. I samtliga sju av… Läs mera »

Den första dagen av kongressen 2012

Invigningen av kongressen var kunglig, och detta trots att kungen i år inte kom som han gjorde 2008. Väl på plats på Waterfront sjöng Adolf Fredriks Ungdomskör så gåshuden blev ett faktum. Talade gjorde förbundsordförande Metta Fjelkner, Utbildningsminister Jan Björklund, Danmarks Laererförenings ordförande Anders Bondo Christensen och Sveriges Elevråds Centralorganisations ordförande Samir El-Sabini. Metta vände… Läs mera »

Kongress 2012

Det händer blott vart fjärde år och nu är det dags. Lärarnas Riksförbund skall idag ha sin kongress. LR Stud är naturligtvis med och tycker till, och har gjort intryck tidigare, vi var till exempel med och drev på att förbundet ska verka för en statlig skola. Med 11 mandat så känner vi oss uppskattade… Läs mera »