Årsarkiv 2012

Lärare tjänar katastrofalt dåligt!

Det är många som hävdar att världen går under idag. För lärare så återkommer undergången på löningsdagen varje månad. Resultatet är att återväxten i professionen hämmas, endast omkring 3 procent av gymnasieeleverna kan tänka sig en lärarkarriär. SKL kom till en annan slutsats men mer om det och bristen på källkritik kan ni föredömligt läsa här. Apropå… Läs mera »

Nej till skattereduktion för läxhjälp

Idag debatter riksdagen om rut-avdraget även skall innefatta läxläsning för gymnasieelever. Det har varit en stor fråga de senaste veckorna och jag har redan bloggat om det en gång men det har hänt mycket sen dess så jag tycker det är värt att samla ihop hela frågan. Det började med att Skolverket gick ut och… Läs mera »

Lärarförbundet Students rikskonferens 2012

I helgen har Lärarförbundet Student sin rikskonferens. Jag är inbjuden som gäst och det är värdefullt. Fackligt engagemang är en så otrolig sprängkraft som förenar lärarstudenter över hela Sverige. Som organisationer identifierar vi samma problem även om vi tror på olika lösningar. Detta ska vi utnyttja för att kunna belysa och driva på en förändring… Läs mera »

Ansvaret för introduktionsperioden ligger på kommunerna – men tar de det?

Idag har jag blivit inbjuden av Lärarnas Riksförbunds kommunföreningsordförande i Härryda att delta i samverkansmöten med skolchefer om introduktionsperioden där jag kunde bidra med nyexaminerade lärares perspektiv. Efter att ha arbetat med frågan i två och ett halvt år kändes det som att jag har börjat få koll på den. Reformen med lärarlegitimation och introduktionsperiod… Läs mera »

Saco Studentråds kongress

Saco Studentråd har nu avslutat sin kongress. Johannes Danielsson och Lotta Wicklund är nyvald ordförande respektive vice ordförande. LR Stud ser fram emot ett gott samarbete för 2013. Under kongressens två dagar har politik och verksamhet diskuteras och som vanligt är det väldigt engagerande och inspirerande av att vara bland så många kloka, intressanta och… Läs mera »

Varför det är fel att hylla skillnaden mellan skolor

Idag skriver vi på SvD Brännpunkt om Lärarförbundets rankning av Sveriges bästa skolkommuner. Vi tycker inte att vi ska ha en bästa skolkommun utan alla elever ska garanteras en likvärdig och fullgod utbildning oavsett var i vårt avlånga land de bor. På DN debatt tisdags listade Lärarnas Riksförbund (som första aktör) de kommuner som betalar… Läs mera »

Varför Lärarnas Riksförbund?

Idag bjöd Stockholm universitets Studentkår in Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet till ett samtal för att diskutera varför studenter ska engagera sig fackligt och vad det är för skillnad mellan förbunden, ett mycket spännande ämne. Lärarnas Riksförbund företräddes av mig ordförande för LR Stud och Elisabeth Ollesdotter, regional ombudsman. Lärarförbundet företräddes av Tomas Selin, ledamot Lärarförbundet… Läs mera »

Vinst eller valfrihet?

Under hösten har debatten om vinster i skolan varit stor. Det är en aktuell fråga för lärarstudenter som kommer vara avgörande för hur den framtida arbetsmarknaden kommer se ut för oss. Jag vill vara tydlig redan från början – jag är inte emot valfrihet inom skolområdet. Jag är emot vinstuttag. Vad är bakgrunden? När friskolereformen… Läs mera »

Stockholm Stad borde skämmas

I det nya läraravtalet har det första året ett garanterat utfall för arbetstagarorganisationen på 4,2 procent. I den individuella lönesättningen betyder detta att den genomsnittliga löneökningen i kommunen skall vara 4,2procent. I Stockholm har det garanterade utfallet tyvärr tolkats som ett tak och i ett pressmeddelande i torsdags skriver kommunen att de kommer att ge… Läs mera »

Duktiga lärare eller köpta administratörer?

Helsingborg satsar fem miljoner kronor på att ge duktiga lärare mer i lön och har tagit fram kriterier för vad en bra lärare är. Kriterierna lyder som följer: 1. Läraren är en ledare, som kan leda hela elevgruppen mot målet. Den är bra på att skapa relationer och kommunicera. 2. Läraren är skicklig i sitt yrke…. Läs mera »