Månadsarkiv juni 2011

Hashtag ADdom

#ADdom är dagens hashtag på Twitter som handlar om ”AD (arbetsdomstolen) dom i målet kring generellt utökad undervisningstid i Häggviksskolan, Sollentuna kommun.” (Citat från Magnus Blixt blogginlägg) Naturligtvis är jag ingen konspirationsteoretiker, men det känns ändå som om domen är ett ytterligare steg i regeringens hemliga kampanj “Höj inte läraryrkets attraktionskraft”. Om det finns en… Läs mera »

Det är viktigt att visa sitt missnöje.

Igår, den 20 juni, visade lärare och lärarstudenter i Karlstad sitt missnöje med lönepolitiken. Samtidigt gjorde lärare sina röster hörda i Trelleborg. På plats i Skåne höll jag ett litet tal som kretsade kring frågan ”Vem kommer att vilja bli lärare framöver?”. I nuläget är läraryrket inte attraktivt för ungdomar och jag är inte förvånad… Läs mera »

Jag läser till altruist!

Att brain drain kommer att ske för läraryrket är inget tomt hot. En bekräftelse av denna hypotes finns i en ny studie från Saco, med titeln lönsamma studier. Den visar tydligt att det är en ekonomisk förlustaffär att utbilda sig till grundskole- eller gymnasielärare eftersom livslönen för utbildade lärare leder till en negativ investeringsavkastning i… Läs mera »

Censur från Lärarnas Tidning

Sverige är för många Nobelprisets land, ett land där jämställdhet och yttrandefrihet är en självklarhet – men det finns sprickor i den fasaden. Lärarnas Studerandekommittée skrev i en debattartikel (”Slå ihop lärarfacken” 19/4-2011) i Lärarförbundets egen tidning ”Lärarnas Tidning” om en sammanslagning av de svenska lärarfacken. Enligt debattkulturens oskrivna regler har LR Stud rätt till ett… Läs mera »

När grytan kokar över för LR Studare

Det är inte bara när jag pratar med LR Studare eller när jag läser kommentarer på mina blogginlägg, som känner jag att grytan kokar bland lärarstudenter. Ett av de nyaste bevisen var manifestationen som organiserades av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet i Uppsala den 30 maj. Tim Row, LR Studare från Uppsala, skapade innan manifestationen spontant ett… Läs mera »